Kurumsal

  • FIRSTARC, müstakil yaşam talebini destekler, teknolojiyi önemser, çocukların ve ailenin geleceği ile ilgili yüksek hassasiyet duyar, çevreye duyarlıdır, sürdürülebilir bir dünya konusunda endişe duyar, gelecek kuşakların yaşam koşulları ile ilgili kendini sorumlu hisseder.
  • FIRSTARC, bütünleşik tasarımın, sürdürülebilir tasarım yapma pratiği olduğuna inanır. FIRSTARC’a göre sürdürülebilir mimarlık, sadece enerji verimliliği ile sınırlanamaz. Aksine yapının ve dolayısıyla hayatın tüm bileşenleri kapsar. İşte bu mimarlığı “Tasarıma eşlik eden mimarlık” olarak tarif eder.
  • FIRSTARC, geleceğin yapı teknolojilerinin bina kullanım şeklimizi ve yaşam alışkanlıklarımızı değiştireceğini bilir. Bu nedenle yapı teknolojilerini, temelden dolap kulpuna kadar yapıların her noktasında yer almasını ve hepsinden önemlisi doğru şekilde kullanılmasını önemser.
  • İnşaat yapmayı dört duvar inşa etmek olarak görmeyen FIRSTARC, bir yapının sosyolojik ve psikolojik hizmetleri de içermesi gerektiğini düşünür. Bu nedenle hacim, hayat ve huzur inşa eder.
  • FIRSTARC, yapı sektöründe sürdürülebilir projeler üretmenin birinci öncelik olması gerektiğini düşünür.