modul-us

MODUL-US yapıları planlama değişikliğine son derece uygun olduğundan mevcut yapıyı değiştirmeden ilavelerle mevcut yapı alanı artırılabilirsiniz.

MODUL-US yapıları ile tüm yapı bileşenlerinin üretimi, fabrikada teknik kontrol ve gözlemlerden sonra pratik taşınma kolaylığı sağlaması, yerinde hızlı montajı, bakım, onarım gibi işlerin tümü bir sistem yaklaşımıyla ele alınarak optimum çözümle sahada sonlanır. Yani yapı elemanlarının yapıyı oluşturacak biçimde bir araya getirilmesinde izlenen süreç ile uygulanan üretim kuralları ve yöntemlerinin tümü ‘MODUL-US’ ün çalışma prensiplerinin temelini oluşturmaktadır.