modul-us
medi

Hastane, Sağlık Yapıları
  • Medikal planlama aşamasında, departmanların bir araya getirilişlerinde yatay ve düşey ilişkileri ve diğer tüm farklı disiplinlerin uyumlu şekilde çalışmalarını sağlayacak planlamanın yapılması kolaylığı.
  • Kendini yenileyebilen, değişimlere hızlı adapte olabilen planlama şemasına imkân sağlayan.
  • Gelecekteki ihtiyaçlara kolayca adapte olabilme esnekliğine sahip planlama kolaylığı.